Misforståede variable – har du styr på dine KPI’er?

Misforståede variable – har du styr på dine KPI’er?

Indenfor Google Analytics ses der ofte misforståelser indenfor visse variable. Det drejer sig især om bounce rate (afvisningsprocenten) og den gennemsnitlige sessionstid.

I denne artikel vil disse variable blive defineret for at afklare de typiske misforståelser som findes om disse. Det er vigtigt at have styr på disse for at undgå potentielle fejlkonklusioner baseret på den tilgængelige data.

Inden vi kommer til de to ovennævnte variable er der brug for en kort gennemgang af visse andre variable som disse er baseret på.

Sidevisning

Den første variabel at få fastlagt er en sidevisning. En sidevisning er hver gang en bruger navigerer til en af websitets undersider. Hvis en bruger f.eks. lander på adgora.dk og navigerer videre til adgora.dk/kompetencer er det to sidevisninger, én for adgora.dk og én for adgora.dk/kompetencer.

Unikke sidevisninger

Unikke sidevisninger er de unikke sider som en bruger besøger. Hvis vi fortsætter eksemplet ovenfor og forestiller os, at personen efter at have besøgt adgora.dk/kompetencer navigerer tilbage til adgora.dk igen. I dette tilfælde vil der altså være tre sidevisninger, men kun to unikke sidevisninger, én for adgora.dk og én for adgora.dk/kompetencer.

Session

En session er den periode en bruger navigerer rundt på websitet. I det ovennævnte eksempel vil det være én session. For at afslutte en session skal man være inaktiv i 30 minutter (kan tilpasses i indstillinger, men er som udgangspunkt sat til 30 min.).

Hvis vi fortsætter på samme eksempel, men forestiller os, at den besøgende er på kompetencesiden i mere end 30 min. fordi der pludselig er kommet et vigtigt telefonopkald. Efter telefonopkaldet navigerer personen direkte til forsiden igen.

  1. Det vil altså se således ud:

I dette tilfælde vil der dermed være:

-3 sidevisninger
-2 unikke sidevisninger
-2 sessioner

De to sessioner skyldes at en ny session påbegyndes når den besøgende navigerer direkte til forsiden igen efter at have været inaktiv i 30 minutter.

Sessionsvarighed

De ovenstående variable er meget ligetil, men hvad angår udregningen af sessionsvarigheden er den ikke helt så ligetil. Helt intuitivt vil man gå ud fra, at sessionsvarigheden er hele den tid der bliver brugt indtil man afslutter sessionen, men regnestykket lyder: tidspunktet for sidste sidevisning minus tidspunktet for første sidevisning.

Hvis vi tager samme eksempel igen, men denne gang uden at personen har været inaktiv på noget tidspunkt. Ses der på tidspunktet for hvornår siderne var loadet i dette eksempel:

  • Sessionsvarigheden vil her være: Tidspunktet for sidste sidevisning – tidspunktet for første sidevisning = 14:10 – 14:00 = 10 minutter.

Det er således ligegyldigt om der er blevet brugt 20 minutter på adgora.dk på den sidste sidevisning, da den tid ikke vil fremgå i beregningen. Google Analytics tagget bliver loadet når siden loades og sidste gang det sker er altså i starten af tredje sidevisning.

Det skal dog tilføjes, at tiden også bliver registreret ved et event i Google Analytics. Events kan opsættes på et website hvis der f.eks. bliver trykket på en mailadresse eller afspillet en video. I disse tilfælde vil tidsregistreringen ske ved det pågældende event.

Bounce Rate / Afvisningsprocent

Bounce Rate, som på dansk bliver kaldt afvisningsprocenten, bliver beregnet ud fra antallet af afvisninger (bounces) / total antal sessioner.

En afvisning sker når en besøgende afslutter sin session på landingssiden. Hvis man f.eks. lander på adgora.dk og læser på denne side uden at gå videre til en underside hvorefter man forlader den igen tæller det som udgangspunkt som en afvisning. Det har altså intet at gøre med, hvor lang tid man opholder sig på denne side som mange tror. Selv om man læser hele siden meget grundigt hvorefter man lukker den ned grundet man har fået den viden man søgte, tæller det stadig som en afvisning.

Her skal det igen tilføjes at events tæller som et klik på en underside. Så hvis man har opsat et event på sitet som bliver udløst vil det ligeledes ikke være en afvisning.

Konklusion

Som ovenstående eksempler viser, kan der opstå en hel del fejlfortolkning omkring sessionstid og afvisningsprocent. Ved analysering af kampagne performance eller interne sider på ens website kan det være meget misvisende blot at kigge på en enkelt variabel og især hvis det er en af disse to. Begge to kan være gode indikatorer, men der er visse ting man skal have in mente:

– Content. Hvad er indholdet på det website analysen foretages? Er det en blog vil der garanteret være en meget høj afvisningsprocent, da trafikken bliver ledt direkte ind til et blogindlæg, som bliver læst hvorefter siden bliver lukket ned. Det er ikke nødvendigvis fordi det har været et dårligt indlæg hvis dette har en høj afvisningsprocent.

Har man derimod et site, hvor trafikken bliver ledt ind på en forside med meget lidt tekst og intentionen er, at få folk videre til andre undersider er en høj afvisningsprocent et dårligt tegn.

– Events. Er der opsat events på websitet og i givet fald hvilke? Events kan opsættes til stort set alt på et website. Der kan f.eks. opsættes scroll tracking som måler om man har været 25, 50 eller 75 % nede på siden og ved hver af disse vil et event blive målt. Ved en opsættelse af dette vil afvisningsprocenten blive meget lav og sammenligning med data fra før opsætningen vil være meget tvivlsom. Generelt er afvisningsprocenten meget nem at påvirke. Der kan f.eks. opsættes et event som bliver affyret efter ét sekund på websitet som i princippet vil få afvisningsprocenten ned på 0 %, men samtidig også gør, at den som variabel er ubrugelig.

Brug for en snak om variable, metrics og KPIer?

Vi hører gerne fra dig. Send os en mail, så vender vi tilbage.

 

Ingen kommentarer

Tilføj din kommentar