Tag: Marketinganalyse

Misforståede variable – har du styr på dine KPI’er?

Indenfor Google Analytics ses der ofte misforståelser indenfor visse variable. Det drejer sig især om bounce rate (afvisningsprocenten) og den gennemsnitlige sessionstid. I denne artikel vil disse variable blive defineret for at afklare de typiske misforståelser som findes om disse. Det er vigtigt at have styr på disse for at undgå potentielle fejlkonklusioner baseret på …