App annoncering

Annoncering af apps på Google & Facebook

Markedsføring af apps kan være en god måde at drive flere brugere til sin app, eller at få eksisterende inaktive brugere tilbage. Markedsføring af apps kan drives på flere medier, herunder bl.a. Google og Facebook. 

Google App annoncering

Google app annoncer vises på Google søgninger, Google Play, YouTube og Googles Display netværk. Der kan både promoveres for Android apps og iOS apps.Kampagner opsættes med en målsætning om, enten at drive flere downloads eller at få personer til at fuldføre såkaldte in-app actions, som kan være et signup eller blot at åbne app’en igen.Android App Install kampagner optimerer mod downloads direkte fra Google Play. Da det er Googles egen platform skal der ikke yderligere indstillinger til for at kunne måle downloads. iOS App Install kampagner kan derimod ikke måle downloads direkte fra App Store. Der skal implementeres Google Firebase tracking for at kunne måle handlinger som bliver foretaget i app’en. Downloads fra iOS vil blive målt som First Open – altså første gang en bruger åbner app’en vil det fremstå som et download.Firebase er også den software, som gør det muligt at køre in-app action kampagner. Med Firebase vil det blive synliggjort hver gang en bruger foretager en given handling, som er værdifuld. Dette kan der optimeres imod og man kan angive et CPA (cost-per-action) bud, altså hvor meget man er villig til at betale pr. konvertering. 

Facebook App annoncering

Facebook app annoncering fungerer langt hen ad vejen ligesom Google. Her er der også mulighed for at drive downloads eller engagement.Download kampagnerne vises på tværs af Facebook og Instagram med et link direkte til enten Apple App Store eller Google Play.Målgrupper kan tilpasses på samme måde som ved traditionel Facebook annoncering, ud fra demografi, geografi, interesser og meget andet.For at drive app kampagner i Facebook skal den pågældende app registreres i Facebook og der skal installeres Facebook SDK, i samme stil som Googles Firebase løsning. For Facebook annoncering kræves SDK for både Android og iOS apps for at kunne måle på downloads eller handlinger foretaget inde i app’en, som man ønsker at optimere sine Engagement kampagner mod.