Data visualisering

Google Looker Studio

Datavisualisering med Google Data studio

Dashboards giver et hurtigt overblik over hvordan de forskellige marketingaktiviteter klarer sig i reél tid. Det kan også være med det formål, at se hvor mange besøgende websitet har og hvilke sider der bliver interageret mest med. Behovene for hvilke data der ønskes visualiseret varierer meget, men med dashboards kan det sættes op på en overskuelig måde og med sammenligning af foregående periode eller samme periode året før.

Dashboards fra Google Data Studio kan give et hurtigt overblik over den ønskede data. Data fra alle platforme kan integreres og dataen bliver opdateret i réel tid. Behovene for visualiseringen varierer meget fra fra hver enkelt virksomhed, men også fra de forskellige led i en pågælden virksomhed.

Direktøren, afdelingslederen og specialisten går næppe op i de samme overordnede KPI’er. Med et dashboard kan det tilpasses så kun relevant data for modtageren er tilgængelig. Det kan både være helt overordnet omkostning i forhold til omsætning eller specifikke tal såsom besøgende på websitet, gennemsnitlig besøgstid, browsersystem og meget mere.

Vi anvender altid dashboards og tilbyder vores kunder et dashboard til løbende at følge performance. Vi tilbyder ligeledes rådgivning og opsætning af dashboards. Kontakt os for neden for at høre mere.